Om webbplatsen

Vår strävan är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Standarder

Vi har strävat efter att bygga webbplatsen i enlighet med allmänna standarder. För innehållet använder vi XHTML, presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS). Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben.

Webbläsare

krokomsbostader.se fungerar bäst med de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna. Om du får problem med hur webbplatsen ser ut eller fungerar uppgraderar du webbläsaren till den senaste versionen.

Script

Webbplatsen innehåller ett antal javascript. Dessa används för att till exempel placera markören i rätt fält i formulär, eller för att öppna vissa typer av länkar i ett separat fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.