Flytta ut

Det är en del att tänka på för dig som ska flytta ut. Kontraktet ska sägas upp liksom eventuella abonnemang på el eller tv och internet. Här hittar du information om sådant som du kan ha nytta av när du ska lämna din lägenhet.

Uppsägning

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Glöm inte bort att även säga upp eventuella abonnemang.

Uppsägningstiden för lägenheter är tre kalendermånader och tiden börjar räknas vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Garage och parkeringsplats följer huvudavtalets uppsägningstid.

Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadssökande som vill se din lägenhet, därför är det viktigt att du lämnar ett gällande telefonnummer som Krokomsbostäder kan lämna ut till blivande hyresgäst

Att tänka på!

  • Beställ avflyttningsbesiktning i god tid.
  • Säg upp eventuella abonnemang (el, tv/internet)
  • Anmäl flytt av telefon, adress, hemförsäkring och tv-licens

Elen ska sägas upp senast en månad innan du flyttar och adressändring måste göras senast fem dagar före flytten. Beställ eftersändning så får du posten till din nya adress. För tv och internet ska du kontakta den operatör du har valt.  

Se även Krokomsbostäders uthyrningspolicy Pdf, 355.6 kB.

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post »

Besiktning

Kom ihåg att boka besiktning i god tid innan du ska flytta ut ur lägenheten.

Både lägenheten och tillhörande förråd ska vara tömda och städade vid avflyttningsbesiktning.

En avflyttningsbesiktning utförs för att få reda på eventuella skador i bostaden. Vi jämför skicket på lägenheten idag med skicket då du flyttade in. Utifrån tidigare besiktningsprotokoll ser vi om det uppstått skador under din boendetid. Eventuella skador har du chans att åtgärda innan du flyttar ut.

Här följer lite information om sådant du behöver tänka på inför besiktningen.

Utrustning i lägenheten
Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du har tagit bort ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, till exempel TV-box bruksanvisningar och eventuell informationspärm ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.

Skador och slitage
När vi genomför besiktningen måste vi bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess "ålder". Om skador eller överslitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer du därför att få betala.

För att underlätta besiktningen är det bra om du berättar för besiktningsmannen som utför besiktningen om eventuella dolda skador, det vill säga sådana skador som han/hon inte kan se, men som kan finnas bakom tavlor, hyllor eller under mattorna. Om du är medveten om att någon skada skett, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post »

Städning

Hela lägenheten ska vara välstädad, även balkong, uteplats och förrådsutrymmen.

Ta hjälp av checklistan som du hittar i broschyren Tips inför flytten Pdf, 882.9 kB. för att säkerställa att du inte missar någonting när du städar din lägenhet.

Krokomsbostäder tar betalt för dåligt städade lägenheter. Ett tips är att boka en städfirma om du inte har tid att städa, det blir billigare i längden eftersom du har rätt till Rut-avdrag. Det kan bli kostsamt om städningen är bristfälligt utförd eftersom Krokomsbostäder tar betalt för att slutföra arbetet.

Tips inför flytten! Pdf, 882.9 kB.

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post »

Nycklar

Det är viktigt att du lämnar tillbaka dina nycklar i god tid. Glöm inte nycklarna till garage, förråd, tvättbokningscylinder och taggar.

Samtliga nycklar ska lämnas in till bovärdskontoret i ditt område. I Krokom lämnas de in till Bobutiken senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Borttappade nycklar och taggar medför en kostnad för dig. Detta gäller också om nycklarna inte lämnas in i tid så avtalet har löpt ut och Krokomsbostäder behöver göra ett låsbyte

Eventuella sjutillhållarlås eller liknande ska lämnas kvar i ytterdörren. Nycklarna till dessa lås bör lämnas med de övriga nycklarna. Om låset tas bort måste dörren repareras. Kostnaden för reparation debiteras dig.

Här hittar du kontaktuppgifter till din bovärd.

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post »