Flytta in

Nu är det dags att flytta in i din nya lägenhet! För att flytten ska fungera smidigt vill vi ge några praktiska tips.

Klockan 12 den dag som anges i avtalet är det fritt fram för dig att sätta nyckeln i låset och kliva in i din nya bostad. Om det skulle vara en helgdag så är det första kommande vardag som är din dag för inflyttning.

Om hushållselen tillkommer i din lägenhet måste du komma ihåg att anmäla inflytten till Jämtkraft på telefonnummer 063 149000.

Det första du behöver göra när du flyttar in är att kontrollera att lägenheten är hel och ren. Om något är trasigt eller flyttstädningen inte är gjord – hör av dig till besiktningsmannen eller bobutiken direkt!  

Välkommen som hyresgäst - praktiska tips för dig som flyttar in. Pdf, 1.5 MB.

Besiktning

Du har åtta dagar på dig att anmäla tidigare skador som inte finns med i besiktningsprotokollet.

Det är viktigt att du läser igenom protokollet noga så att du inte missar något.

När du kvitterar ut nycklarna hos din Bovärd får du en kopia på besiktningsprotokollet från föregående hyresgäst. Läs igenom protokollet noga. Om du inom åtta dagar från inflyttningen upptäcker tidigare skador som ej finns med i besiktningsprotokollet, ska du anmäla det till oss, vänd dig till din bovärd i ditt område eller till besiktningsmannen. Vi antecknar dina synpunkter och sparar dessa tillsammans med besiktningsprotokollet. Efter åtta dagar övertar du själv ansvar för eventuella skador.

Vår målsättning är att eventuella felanmärkningar enligt protokollet åtgärdas av oss inom tio arbetsdagar (gäller inte större jobb som till exempel byte av golvmattor och målningsarbeten).

Tänk på att vårda din lägenhet väl
Det är alltid den som står som kontraktsinnehavare som har det yttersta ansvaret för lägenheten. Du ansvarar för både skador och störningar som åstadkoms av familjemedlemmar, gäster och andra som är och besöker dig. Skulle någon detalj i lägenheten skadas av till exempel en gäst och du får betala Krokomsbostäder AB, kan du i din tur vända dig mot den som åstadkommit skadan.

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post »

Adressändring

Din nya adress ska anmälas till Skatteverket och Svensk adressändring och till oss på Krokomsbostäder.

Du behöver ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer som står på ditt avtal. Du hittar även numret på utsidan av din lägenhetsdörr.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings­adress. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i e-tjänsten.

Tänk även på att göra eftersändning av din post när du flyttar så att brev kommer till din nya adress även om de har en gammal adress.

Du hittar kontaktuppgifter till höger.

Kontakt:

Skatteverket: 0771 567 567
Hemsida »

Svensk adressändring: 0771 979 899
Hemsida »

Hemförsäkring

Alla hyresgäster måste ha en gällande hemförsäkring.

En hemförsäkring skyddar dig ekonomiskt om något skulle hända med din bostad eller dina saker.

Om du till exempel skulle få en vattenskada kan du via hemförsäkringen få ersättning för saker som blivit förstörda.

Hemförsäkringen kan också vara en trygghet om du själv skulle orsaka en allvarlig skada. I de flesta hemförsäkringar ingår även stöldskydd och rättsskydd. Är du medlem i ett fackförbund kan en hemförsäkring i vissa fall ingå i månadsavgiften, kolla med ditt fackförbund.

Kontakt:

Ekonomichef: 0640 164 63
E-post »

Tidigare tillträde

Det finns möjlighet att önska tidigare tillträde till lägenheten.

Uppgörelsen görs med hyresgästen som flyttar ut ur lägenheten.

Inflyttande hyresgäst har möjlighet att önska tidigare tillträde men i det fallet är det upp till avflyttande hyresgäst att gå med på detta. Detsamma gäller i de fall hyresgäst önskar flytta ut tidigare.

Uppgörelse görs mellan avflyttande och inflyttande hyresgäst. Lägenheten ska som vid vanlig av- eller inflytt besiktigas.

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post »