Redogörelse för tillgänglighet

Här beskriver vi vilka brister det finns i till­gänglighet för Krokomsbostäders hem­sida. Här får du också information om hur du kan meddela oss om du upptäcker brister i tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Behöver du innehåll från krokomsbostader.se som inte är till­gängligt för dig, kontakta oss så hjälper vi dig. Ring till oss på 0640 164 65 eller skicka epost till info@krokomsbostader.se

Rapportera brister i tillgänlighet

Upptäcker du problem som vi inte beskrivit på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagkraven om digital tillgänglighet, vänligen meddela oss. Ring till oss på 0640 164 65 eller skicka epost till info@krokomsbostader.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ansvarar för tillsyn enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Här kan du anmäla bristande tillgänglighet hos DIGG

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vissa delar eller information inte helt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgänligheten på krokomsbostader.se. Vi ska uppnå grund­läggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 AA.

Här kommer du till DIGGS hemsida och kan läsa mer om WCAG 2.1 AA

Brister

  • Det finns dokument och protokoll på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det kan finnas innehåll som inte ligger inom landmarks.
  • Användare med kognitiv nedsättning, känslighet för flimmer, nedsatt finmotorik och med nedsatt syn kan uppfatta animeringen i menyn som störande. Detta gäller i desktopläge.
  • Det finns bilder som inte är dekorationsbilder som saknar alt-text.
  • Det finns otydligt beskrivna länkar.
  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält för att skydda din integritet.
  • marknad.krokomsbostader.se där du hittar Mina sidor och där du kan söka lediga objekt har bristande tillgänglighet gällande färgkontrast, duplicerade ID för attribut och saknar etiketter för vissa formelement. Det finns även brist i stöd för navigering och tekniska hjälpmedel.

Hur testar vi webbplatsen?

Vi genomgår ständig intern testning av hemsidan. Vi använder digitala verktyg för att kontrollera och åt­gärda tillgänglighetsproblem. Vi använder också tredjepartsleverantörer för att förbättra tillgänglig­heten.

Redogörelsen uppdaterades den 16 november 2022.

Hur ligger vi till i jämförelse med andra?

På hemsidan webperf.se kan du se hur vi ligger till i jämförelse med andra bolag ägda av offentlig sektor. Webperfs tanke är att mäta om webbplatser som är viktiga för det svenska samhället följer god praxis.

Klicka här för att komma till webperf.se och topplista för bolag ägda av offentlig sektor