Våra områden

Krokomsbostäder är Krokoms kommuns största hyresvärd med ett varierat utbud av bostäder och lokaler i olika storlekar och prisklasser. Ungefär vart sjätte hushåll bor hos oss vilket innebär ett särskilt ansvar att förvalta.

Vi äger och förvaltar cirka 1 228 bostäder och cirka 23 000 kvadratmeter lokaler, till detta har vi uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler om cirka 100 000 kvadratmeter.

Krokomsbostäders fastighetsbestånd är uppdelat i fem geografiska områden.

Våra geografiska områden:

  • Krokom (Aspås, Rödön, Krokom)
  • Ås (Byskogen, Ås)
  • Nälden (Trångsviken, Alsen, Ytterån, Nälden)
  • Offerdal (Kaxås, Ede, Änge)
  • Föllinge

Krokom

Krokom är kommunens centralort med väl utbyggd service. Våra bostäder finns i Krokoms tätort, Aspås och på Rödön.



Krokoms samhälle har genomgått en radikal förändring sedan mitten på 1950-talet. De få gårdar som fanns då ligger nu, om de överhuvudtaget finns kvar, insprängda ibland bostads- och villaområden.

Idag är Krokom ett modernt samhälle med väl utbyggd service. Magneten är mötesplatsen i centrum och här finns bibliotek, café och utställningslokal.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Krokom Pdf, 3.8 MB.
Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Aspås, Rödön Pdf, 4 MB.

Områden i Krokom:

Krokoms tätort »
Rödön »
Aspås »

Ledigt just nu:

Lokaler Krokoms tätort »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Fredrik Nilsson
0640 187 81


Ås

Åsbygden är en naturskönt belägen kulturbygd med närhet till Östersund.



Åsbygden har en stolt tradition av lantbruk- och kulturutveckling i form av de klassiska utbildningssätena Rösta- och Torsta naturbruksgymnasium samt Birka folkhögskola.

Idag är de anläggningarna centrum för utvecklingen av de ”gröna näringarna” och den närproducerade matkulturen.

Ås är den kommundel i Krokoms kommun som har flest invånare och det största barnantalet. Aktuella planer finns att uppföra nya och fler flerfamiljhus i centrala delarna av Ås, vid Freja.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Ås Pdf, 4 MB.

Områden i Ås:

Ås tätort »
Byskogen »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Kristoffer Löfberg
0640 187 70



Nälden

Nälden är en industri- och serviceort. Våra bostäder finns i tätorten, Ytterån, Trångsviken Alsen och Kjösta.



Idag finns här industrierna Hallströms verkstäder och Näldens Värmeindustri AB. Genom samhället flyter Faxån som förbinder Näldsjön och Alsensjön.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Nälden Pdf, 6.7 MB.

Områden i Nälden:

Näldens tätort »
Ytterån »
Trångsviken »
Alsen »
Kjösta »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Olof Andersson
0640 187 73



Offerdal

Denna bygd är känd för sin vackra natur och sin mångfald av byar.



Offerdal är också välbekant för sitt stora kultur- och idrottsintresse. Offerdalsbygden ligger cirka tre mil nordväst om Krokom.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Offerdal Pdf, 6.2 MB.

Områden i Offerdal:

Änge »
Ede »
Kaxås »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Olof Andersson
0640 187 73



Föllinge

Med vacker utsikt över Föllingesjön ligger byn som en utpost i det stora skogshavet.



Föllinge har fina idrottsliga traditioner och ett rikt folkmusikarv som fortfarande odlas och utvecklas.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Föllinge Pdf, 4.4 MB.

Områden i Föllinge:

Föllinge tätort »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Stig Falmår
0640 187 76
e-post>>