Våra områden

Krokomsbostäder är Krokoms kommuns största hyresvärd med ett varierat utbud av bostäder och lokaler i olika storlekar och prisklasser. Ungefär vart sjätte hushåll bor hos oss vilket innebär ett särskilt ansvar att förvalta.

Vi äger och förvaltar cirka 1 228 bostäder och cirka 23 000 kvadratmeter lokaler, till detta har vi uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler om cirka 100 000 kvadratmeter.

Krokomsbostäders fastighetsbestånd är uppdelat i fem geografiska områden.

Våra geografiska områden:

  • Krokom (Aspås, Rödön, Krokom)
  • Ås (Byskogen, Ås)
  • Nälden (Trångsviken, Alsen, Ytterån, Nälden)
  • Offerdal (Kaxås, Ede, Änge)
  • Föllinge

Krokom

Krokom är kommunens centralort med väl utbyggd service. Våra bostäder finns i Krokoms tätort, Aspås och på Rödön.Krokoms samhälle har genomgått en radikal förändring sedan mitten på 1950-talet. De få gårdar som fanns då ligger nu, om de överhuvudtaget finns kvar, insprängda ibland bostads- och villaområden.

Idag är Krokom ett modernt samhälle med väl utbyggd service. Magneten är mötesplatsen i centrum och här finns bibliotek, café och utställningslokal.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Krokom Pdf, 3.8 MB.
Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Aspås, Rödön Pdf, 4 MB.

Områden i Krokom:

Krokoms tätort »
Rödön »
Aspås »

Ledigt just nu:

Lokaler Krokoms tätort »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Mattias Sandström
0640 167 97


Ås

Åsbygden är en naturskönt belägen kulturbygd med närhet till Östersund.Åsbygden har en stolt tradition av lantbruk- och kulturutveckling i form av de klassiska utbildningssätena Rösta- och Torsta naturbruksgymnasium samt Birka folkhögskola.

Idag är de anläggningarna centrum för utvecklingen av de ”gröna näringarna” och den närproducerade matkulturen.

Ås är den kommundel i Krokoms kommun som har flest invånare och det största barnantalet. Aktuella planer finns att uppföra nya och fler flerfamiljhus i centrala delarna av Ås, vid Freja.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Ås Pdf, 4 MB.

Områden i Ås:

Ås tätort »
Byskogen »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Kristoffer Löfberg
0640 187 70Nälden

Nälden är en industri- och serviceort. Våra bostäder finns i tätorten, Ytterån, Trångsviken Alsen och Kjösta.Idag finns här industrierna Hallströms verkstäder och Näldens Värmeindustri AB. Genom samhället flyter Faxån som förbinder Näldsjön och Alsensjön.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Nälden Pdf, 6.7 MB.

Områden i Nälden:

Näldens tätort »
Ytterån »
Trångsviken »
Alsen »
Kjösta »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Olof Andersson
0640 187 73Offerdal

Denna bygd är känd för sin vackra natur och sin mångfald av byar.Offerdal är också välbekant för sitt stora kultur- och idrottsintresse. Offerdalsbygden ligger cirka tre mil nordväst om Krokom.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Offerdal Pdf, 6.2 MB.

Områden i Offerdal:

Änge »
Ede »
Kaxås »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Olof Andersson
0640 187 73Föllinge

Med vacker utsikt över Föllingesjön ligger byn som en utpost i det stora skogshavet.Föllinge har fina idrottsliga traditioner och ett rikt folkmusikarv som fortfarande odlas och utvecklas.

Informationsbroschyr, Välkommen till en schystare värd - Föllinge Pdf, 4.4 MB.

Områden i Föllinge:

Föllinge tätort »

Kontakt:

Bobutik
0640 164 65

Bovärd
Stig Falmår
0640 187 76
e-post>>