Om Krokomsbostäder

Krokomsbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Krokoms kommun. Vi erbjuder ett schyst boende till alla oavsett fas i livet.

Krokomsbostäder är Krokoms kommuns största hyresvärd med ett varierande utbud av bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. Ungefär vart sjätte hushåll bor hos oss vilket innebär ett särskilt ansvar att förvalta.

Vi äger och förvaltar cirka 1 228 bostäder och cirka 23 000 kvadratmeter lokaler, till detta har vi uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler om cirka 100 000 kvadratmeter.

Vision och affärsidé

Vi skapar en värld av goda grannar.


Affärsidé

Krokomsbostäders uppdrag är att på marknadsmässiga villkor tillhandahålla hyresrätter och lokaler av bra kvalitet med god service och boendemiljö, både ute och inne, till enskilda personer, företag och offentlig sektor.

Vision

Vi skapar en värld av goda grannar.

Kontakt:

Porträttbild Linus Ekqvist, vd Krokomsbostäder

vd
Linus Ekqvist: 0640 164 61
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Verksamhetsplan

Det är vi som arbetar på Krokomsbostäder som gemensamt har tagit fram denna verksamhetsplan. Den stakar ut kursen och tydliggör vad som är viktigt för oss de kommande tre åren.


Tillsammans ska vi genomföra vårt uppdrag på bästa sätt och göra vårt yttersta för att Krokomsbostäder ska nå målen i den här planen.

Här kan du ladda ned verksamhetsplanen som pdf Pdf, 1.8 MB.

Kontakt:

Porträttbild Linus Ekqvist, vd Krokomsbostäder

vd
Linus Ekqvist: 0640 164 61
linus.ekqvist@krokomsbostader.se

Organisation

På Krokomsbostäder arbetar fyrtio personer.

Verksamheten leds av vd och är indelad i funktionerna teknisk förvaltning och ekonomi/marknad. Teknisk förvaltning består av drift, underhåll samt miljö/energi.

Styrelse

Styrelsen för Krokomsbostäder utses av kommunfullmäktige och väljs formellt av bolagstämman. Styrelsen består av sju ledamöter som är valda av kommunfullmäktige.

Krokomsbostäders styrelse har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

 • Kjell Sundholm (KD), ordförande
 • Karin Jonsson (C), Vice Ordförande
 • Peter Grundström (S), ledamot
 • Viveca Asproth (S), ledamot
 • Björn Hammarberg (M), ledamot
 • David Hällgren (C), ledamot
 • Sune Sjöström (SD), ledamot


Ersättare

 • Britt-Inger Blad Sörensdotter (S)
 • Katarina Rosberg (S)
 • Håkan Mikaelsson (M)
 • Vakant (M)
 • Gunnar Hellström (C)
 • Jonas Gabrielsson (C)
 • Åke Ringdahl (JVK)

I Troman förtroendemannaregister hittar du politikernas uppdrag och kontaktuppgifter

Ägare

Krokomsbostäder ägs till hundra procent av Krokoms kommun, besök gärna kommunens hemsida via länken här nedanför:

Krokoms kommun

Ledningsgrupp

Krokomsbostäders ledningsgrupp består av vd och representanter från ekonomi/marknad och teknisk förvaltning.

Kontakt:

Porträttbild Linus Ekqvist, vd Krokomsbostäder

vd
Linus Ekqvist: 0640 164 61

Kjell Sundholm

Styrelseordförande
Kjell Sundholm (KD)

Kvalitetsarbete

I vår gröna omtanke om våra hyresgäster och vår miljö arbetar vi med ständiga förbättringar.

Förbättringsarbetet inom energi- och miljöområdet omfattar hela vår verksamhet, från byggmaterial till boendemiljö och val av fordon till våra verksamheter.

Som en del i vårt miljöarbete har vi genomfört ett energieffektiviseringsprojekt i princip hela vårt bestånd. I och med detta arbete har Krokomsbostäder kunnat minska sin energianvändning med 15 procent jämfört basåret 2009.

Nöjd kund-undersökning
Vårt mål är att 90 procent av våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med sitt boende hos oss. Vi mäter därför kundnöjdheten dag för dag vilket innebär att kundenkäter skickas ut löpande. Det gör att vi som hyresvärd kontinuerligt kan följa resultatet och snabbare åtgärda felaktigheter och tillgodose behov.

Kontakt:

VD
Linus Ekqvist: 0640 164 61

Sponsring

Sponsring inom Krokomsbostäder ska vara ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter.

Sponsringen ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa intentionerna i ägardirektivet.

Krav

 • Sponsringen ska ge Krokomsbostäder värdefull marknadsföring.
 • Sponsringssumman ska stå i relation till mottagarens motprestation.
 • Sponsringen ska präglas av öppenhet och tåla granskning.

Mottagare av sponsring

 • Icke-kommersiella föreningar/organisationer/klubbar med verksamhet i kommunen.
 • Verksamma inom områdena idrott, kultur och samhällsengagemang/miljö.
 • Den totala sponsringen ska fördelas mellan olika grupper i samhället (kön, ålder, etnicitet) Prioriterade aktiviteter är sponsorsamarbeten där aktiviteterna skapar en totalt sett positiv och varm attityd till Krokomsbostäder.

Avgränsningar

Aktiviteter där sponsring inte kan beviljas:

 • Aktivitet förknippad med politisk eller religiös organisation.
 • Aktivitet med privatperson.
 • Aktivitet som kan förväxlas med välgörenhet eller göras av personliga skäl.
 • Aktivitet förknippad med verksamheter som strider mot Krokomsbostäders värderingar, etik och moral.

Här kan du ta del av vår Sponsringspolicy Pdf, 118.3 kB.

När kan man ansöka om sponsring?

Vi hanterar och prövar ansökningar löpande.

Formulär för ansökan

 


Namn på organisation som ansöker om sponsring

Typ av aktivitet, tidpunkt, storlek, målgrupp, ålder etc.


Beskriv vilken motprestation som Krokomsbostäder erbjuds samt vilken relation det finns mellan aktiviteten och Krokomsbostäders verksamhet.

Ladda upp eventuella dokument som du vill bifoga ansökan
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter







Aktuella sponsringssamarbeten

Offerdals IF - Offerdalshägna

Kvinnojouren

Krokom/Dvärsätt IF

Alsens IF - Bleckåsvallen

Krokoms innebandyklubb

Krokomsbostäder Cup - inomhusturnering i fotboll

Krokomsbostäder para cup - inomhusturnering i para-fotboll

Ås IF

Husdjursdagen i Alsen

Krokomsdagen

Padel Krokom

Kontakt:

Kommunikationsansvarig
Sofia Martin sofia.martin@krokom.se

Om cookies på webbplatsen

En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för dig som användare när du besöker vår webbplats.

Det finns två typer av cookies:

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En tillfällig cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.

Tillfälliga cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Tillfälliga cookies kallas även sessionscookies. Hur din dator hanterar cookies ställer du in i din webbläsare. Du kan ställa in så att du nekar cookies eller informeras om att sidan innehåller cookies. Var du går in och gör inställningarna skiljer sig åt mellan olika webbläsare.

Cookies hos oss

På krokomsbostader.se använder vi både permanenta cookies och sessioncookies.

Sitevision

Sitevision är webbplatsens publiceringsverktyg, även kallat CMS (Content Management System. Sitevision skapar dessa cookies:

 • JSESSIONID är en sessioncookie som används av för att hålla reda på vilken besökare som tillhör vilken session. Cookien försvinner när du stänger webbläsaren.
 • SiteVisionLTM används av vår molnkonfiguration av webbplatsen Den sätter lastbalanserarna för att hålla ordning på vilken bakomliggande server som klienten ska adressera.
 • sv-uts är en permanent cookie som lagras i 1 år med syfte att koppla ihop besökaren med tidigare besök på webbplatsen för att anpassa upplevelsen. Funktionen används i dagsläget inte på krokomsbostader.se och har ingen praktisk inverkan på ditt besök men sätts automatiskt av vårt webbpublicerings­verktyg Sitevision.