Lokaler

Vi har inte bara bostäder för uthyrning utan även cirka
23 000 kvadratmeter lokalyta indelade i kommersiella och övriga lokaler.

Vi kan erbjuda lokaler i Alsen, Krokom, Nälden, Trångsviken, Ås, Offerdal och Föllinge. De lokaler vi erbjuder är lämpade för större eller mindre verksamhet och som förråd eller lager.

Våra lokaler

Vi kan erbjuda lokaler som är lämpade för större eller mindre verksamhet samt förråd och lager. Lokaler finns i Alsen, Krokom, Nälden, Trångsviken, Ås Offerdal och Föllinge.

De lokalytor som vi erbuder till uthyrning är är indelad i kommersiella och övriga lokaler.

Kommersiella lokaler

Gemensamt för den här typen av lokaler är att marknadshyra gäller, alltså det pris som lokalen har på den öppna marknaden och som hyresgästen är beredd att betala.

Exempel på verksamhetslokaler är förskola och äldreboenden.

Övriga lokaler

Övriga lokaler är enklare lokaler och förråd, ofta i källare, som hyrs ut för verksamhet i liten skala, för hobbyverksamhet eller som lager. Dessa lokaler hyrs i första hand ut till boende i fastigheten, i andra hand till boende i området och i tredje hand till intressenter som inte är bostadshyresgäster.

Kontakt:

Bobutik: 0640 164 65
E-post

Ekonomichef: 0640 164 63
E-post »