Hyreshöjning för 2024

Efter konstruktiva förhandlingar med Hyresgästföreningen har vi nått en överenskommelse om hyreshöjning för år 2024. Denna förändring kommer att gälla samtliga lägenheter och lokaler utan indexuppräkning. Höjningen gäller från och med den 1 januari 2024.

– Vi förstår att förändringar i hyreskostnader kan vara påfrestande för våra hyresgäster, men dessa åtgärder är nödvändiga för att säkerställa en hållbar och högkvalitativ boendemiljö. De ökade intäkterna kommer att användas för att täcka ökade driftskostnader och investeringar som syftar till att förbättra fastigheternas standard och service. Vi strävar efter att fortsätta erbjuda trygga och trivsamma bostäder för våra hyresgäster, säger Linus Ekqvist, VD Krokomsbostäder.

Följande hyreshöjningar kommer att genomföras:

Lägenheter med kallhyra: 4,45 %
Lägenheter inklusive värme: 4,99 %
Lägenheter inklusive värme och hushållsel: 5,35 %
För lokaler utan indexuppräkning kommer hyran att höjas i motsvarande grad.
I tillägg till ovanstående förändringar kommer samtliga p-platser och garage att ha en ökning på 10 kronor per månad.

Notera att hyreshöjningen för januari kommer att debiteras retroaktivt på hyresavin avseende februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Malmrot. Ekonomichef
0640-164 63
par.malmrot@krokomsbostader.se

Om Krokomsbostäder

Krokomsbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Krokoms kommun. Vi erbjuder ett schyst boende till alla oavsett fas i livet.

Kontakt:

VD
Linus Ekqvist: 0640 161
E-post »

Kommunikationschef
Åsa Sjödin: 0640 161 47
E-post »