Krokomsbostäder byter kostym

Idag lanserar Krokomsbostäder sin nya grafiska profil.

– Processen är igång och totalt vill vi bygga drygt hundra nya lägenheter, säger Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder AB.

Bostadskön inom kommunen och framför allt i Åsområdet har under senaste åren ökat kraftigt.

– Efterfrågan på bostäder är stor och för närvarande är det flera års väntetid, berättar Kenneth Karlsson.

I kvarteret Freja handlar det om en förtätning av bostadsområdet och här planeras ungefär 60-70 lägenheter där tyngdpunkten ligger på modell mindre. Planen är att bygget ska komma igång under 2016.

– Vi behöver möta behoven av mindre lägenheter för att underlätta generationsskiften, menar Kenneth Karlsson.

I ett strandnära område nedanför Byskogen planeras ytterligare flerbostadshus med 40–60 hyresrätter.

– Här kommer vi att skapa ett kvalitativt boende i en spännande miljö, berättar Kenneth Karlsson. Utgångspunkten är att hitta en balans mellan byggnader och natur. Området har arbetsnamnet Sjövillan och förutom byggandet av bostäder ska även strandområdet rustas upp. Detta för att skapa en publik mötesplats vid sjön. Natur, miljö och fritid för allmänheten ska stå i fokus, menar Kenneth.

– Bolagets avsikt att bygga hyresrätter i Ås stämmer väl överens med det planeringsuppdrag som bolaget fått av sin ägare, Krokoms kommun, säger Elisabeth Svensson, styrelseordförande i Krokomsbostäder AB.


Kontakt:

VD
Kenneth Karlsson: 0640 164 xx
E-post »

Kommunikationschef
Åsa Sjödin: 0640 161 47
E-post »