Ökad biologisk mångfald med lieslåtter i Änge

Lokal Krokom

 

Förra sommaren upprättade Krokomsbostäder ängsmark på en yta bakom Ica i Änge. Ängen slås med lie och försöket har redan gett resultat i ökad biologisk mångfald, något som uppmärksammades i en artikel i LT i förra veckan.

I fjol slutade Krokomsbostäder klippa ytan bakom Ica i Änge. Istället slås den nu med lie för att öka mångfalden.

Den som fått uppdraget att hålla efter ängen är Kristofer Holmsten, även kallad "Liemannen i Dvärsätt".

– Om man använder sig av gräsklippare så mosas gräset sönder och blir gödsel för marken, där det storvuxna gräsen och tistlarna trivs bra. Tar man i stället bort gräset med lie får man bort allt material och näring ur jorden. Vi magrar ur marken, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Då kommer de små örterna, lavar och mossor, svampmycel och blommor, få en chans att komma upp och expandera, säger Kristofer Holmsten till LT.

Redan i år har man hittat ängssvampar i gräset vilket är en väldigt fin indikator på magra ängs- och hagmarker.

– Det är mycket glädjande att försöket varit så lyckat. En del av vårt miljöarbete är att vi arbetar med ständiga förbättringar med omtanke om hyresgäster och miljö, säger Linus Ekqvist, VD på Krokomsbostäder.

Läs hela artikeln här