Krokomsbostäders hyresförhandling för 2023 är klar

Krokomsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Norrland har efter förhandlingar kommit överens om en höjning av lägenhetshyrorna från och med den 1 januari 2023.

Avtalet innebär en höjning enligt denna fördelning:

  • Lägenheter med kallhyra 2,25 procent
  • Lägenheter inkl. värme 3,45 procent
  • Lägenheter inkl. värme och hushållsel 4,55 procent

För lokaler utan indexuppräkning höjs hyran med 3,81 procent.

Avgiften för samtliga parkeringsplatser och garage kommer att höjas med 10 kronor per månad och personalparkering för kommunens anställda med eget parkeringsavtal höjs med 100 kronor per år.

Jämfört med i fjol så är det en större hyreshöjning inför 2023. De främsta anledningarna till det är:

  • Renhållningstaxan höjs med 12,2 %
  • Taxan för vatten och avlopp höjs med 12 %
  • Fjärrvärmetaxan höjs med 5 %
  • Elpriset har gått upp kraftigt, varierande ökning månad för månad.