Torbjörns insats vid branden i Nälden uppmärksammades


Det var den 6:e september det började brinna i en fyrhjuling i området Slingervägen. Hyresgästen Torbjörn Jonsson tvekade inte att ingripa, med risk för sitt eget välbefinnande.

Elden hade hunnit sprida sig till fasaden men mycket tack vara Torbjörns rådiga insats kunde sannolikt en stor fastighetsbrand undvikas, enligt räddningstjänsten.
– Jag tog en stol och kunde haka i fyrhjulingen och dra bort den från väggen, lågorna slickade ju uppåt, men det gick bra till slut, säger Torbjörn som svedde ena handen, dock inte allvarligt.

När andra boende i området anslöt och hjälpte till lyckades de gemensamt släcka branden med vattenhinkar.

Linus Ekqvist vd för Krokomsbostäder, fastighetsskötaren Olof Andersson och Krokomsbostäders ordförande, Bengt Olofsson träffade Torbjörn en månad efter branden för att uppmärksamma hans insats. Samtliga hyllade Torbjörns insats.

– Det här är inte så vanligt, att kliva fram på det här sättet och det vill vi gärna uppmärksamma att vi är oerhört tacksamma för. Torbjörn gjorde ju faktiskt något med risk för sitt eget liv. Det här ligger också i vår egen vision, en värld av goda grannar, säger Linus Ekqvist.

I fasaden syns spåren, ett gapande hål där panelen suttit och spår av branden ända upp på takfoten. Krokomsbostäder riktar ett stort tack till Torbjörn, och även övriga som anslöt och såg till att branden släcktes.

Krokomsbostäder överräckte gåva, diplom och blommor som tack för Torbjörn Jonssons extraodinära insats.