Krokomsbostäder bygger flerbostadshus i Aspås

Röda radhuslägenheter omgiven av björkar i förgrunden syns ett par som går med armarna om varandra

 

Under hösten 2021 tas de första spadtagen för ett nytt bostadshus med sex radhuslägenheter i Aspås. Området har fått namnet Nygården och inflyttning beräknas kunna ske under 2022.

Det råder bostadsbrist i Krokoms kommun och Krokomsbostäder arbetar aktivt med att ta fram detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden. Området Nygården i Aspås är ett i raden av planerade bostadsområden. Linus Ekqvist, vd i Krokomsbostäder är nöjd över beslutet på ytterligare nyproduktion.

- Vi ser en efterfrågan på funktionella, medelstora lägenheter och med Nygården kan vi tillgodose en del av det behovet, säger Linus Ekqvist.

Beslut om nybyggnation fattades av Krokomsbostäders styrelse i början av april och det är Götenehus AB som fått totalentreprenad på bygget. På grund av långa produktions- och leveranstider beräknas byggnationerna kunna påbörjas först under hösten 2021.

Huskroppen rymmer sex fyrarumslägenheter i två plan med två badrum, tvättstuga, förråd och uteplats. I anslutning till lägenheterna finns parkeringsplats.

Platsen för de nya radhuslägenheterna ligger i en sluttning i området Prästänge intill Byvägen i Aspås.

- Med ett perfekt läge, trevlig miljö och vacker utsikt blir de nya lägenheterna ett välkommet tillskott för våra bostadssökande, menar Linus Ekqvist.