Krokomsbostäder går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Styrelseordförande Elisabeth Svensson och Kenneth Karlsson, vd med beviset att Krokomsbostäder har anslutit sig till Allmännyttans Klimatinitiativ.

 

Krokomsbostäder har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsbolagen ska vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen minskat med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation, SABO lanserade under oktober 2018 Allmännyttans klimatinitiativ som ska stimulera de allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige att bidra till klimatomställningen. Efter knappt tre månader har mer än 110 kommunala bostadsbolag med över 400 000 lägenheter över hela landet anslutit sig och nu går även Krokomsbostäder med i klimatinitiativet. Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder är nöjd över beslutet.

- Att vi tar ansvar och engagerar oss mer i klimatfrågan känns helt rätt i dessa tider. Vi har redan gjort mycket när det gäller att minska energianvändningen i våra bostäder och genom detta initiativ tar vi ytterligare steg mot fossilfritt fastighetsföretagande, säger Kenneth Karlsson.

Krokomsbostäder har tagit ställning och kommer nu att arbeta fram en plan för att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten och uppmuntra och stimulera sina hyresgäster att leva klimatsmart.

- Det handlar bland annat om att göra det möjligt för våra hyresgäster att källsortera i våra bostadsområden. Vi ska också sträva efter att våra nyproducerade bostäder är miljöcertifierade, säger Kenneth Karlsson.