Nya sopstationer för hyresgäster i centrala Krokom

För att låsa upp luckan till behållaren för hushållsavfall använder hyresgästerna sin lägenhetstagg. Foto: Susanne Nilsson

 

För att få en renare, smidigare och framför allt miljövänligare renhållning har nya avfallsstationer byggts i stiftelseområdet i centrala Krokom.

Tidigare sopkärl har ersatts av behållare som delvis är nergrävda i jorden. Förutom brännbara sopor kan hyresgästerna källsortera tidningar, plast- och pappersförpackningar samt glas och metallförpackningar.

De tre nya avfallsstationerna är placerade ungefär på samma ställe som tidigare.