Marksanering inför nytt bostadsbygge i Aspås

 

Marksanering kommer att genomföras på fastigheten Aspås Lien 2:21. Arbetet startar under vecka 43 och beräknas pågå under cirka två veckor.

Krokomsbostäder planerar att bygga 6-10 nya lägenheter i Aspås. I samband med en geoteknisk undersökning av platsen upptäcktes oljespill i marken efter en tidigare byggnad. Marken kommer nu att saneras och arbetet kommer att starta under vecka 43 och pågå under cirka två veckor.

Gunnar Sundström, fastighetsförvaltare menar att är saneringen är viktig.
- Att ta hand om markföroreningar tidigt i byggprocessen ligger helt i linje med Krokomsbostäders ambition att arbeta hållbart över tid, säger Gunnar Sundström.