Förbättrad sophantering för hyresgäster i centrala Krokom

 

För att få en renare, smidigare och framför allt miljövänligare renhållning kommer nya avfallsstationer att byggas i stiftelseområdet.

Bild från brf Granbacka Sundsvall. Foto: Olof Täfvander, Sansac

De sopkärl som används idag kommer att ersättas av behållare som delvis är nergrävda i jorden. Förutom brännbara sopor kommer hyresgästerna att kunna källsortera tidningar, plast- och pappersförpackningar samt glas och metallförpackningar.

De tre nya avfallsstationerna kommer att placeras ungefär på samma ställe som sopkärlen står idag. Arbetet med att gräva och ställa i ordning påbörjas nu i höst.