Ombilda till bostadsrätt

 

Krokomsbostäders styrelse har beslutat att erbjuda hyresgästerna på Tors- och Lokes väg i Ås möjligheten att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

Erbjudandet är en del i företagets strategi för att frigöra kapital för att kunna hantera kommande ny- och ombyggnationer. Krokomsbostäder äger och förvaltar idag cirka 1 200 lägenheter runt om i Krokoms kommun vilka samtliga är hyresrätter. I centrala Ås planeras det för ytterligare ett sextiotal hyresrätter. Elisabeth Svensson är ordförande i Krokomsbostäders styrelse och ser fördelarna med en ombildning.

– Med en ombildning kan vi erbjuda fler boendealternativ samtidigt som vi möter upp behovet av kapital för nyproduktion, menar Elisabeth Svensson.

En ombildning är en process som kan ta i runda tal sex till arton månader och det första steget är givetvis att undersöka intresset bland hyresgästerna. Ett första informationsmöte för hyresgästerna på Tors- och Lokes väg kommer därför att äga rum den 18 maj.

Kenneth Karlsson är vd för Krokomsbostäder och anser att det är angeläget att kunna erbjuda olika former av boende.

– Det är viktigt att hyresrätten som boendeform även framöver finns representerad i Ås och därför väljer vi i detta läge att endast erbjuda möjligheten till ombildning för boende i de 72 lägenheterna på Tors- och Lokes väg, säger Kenneth Karlsson. Med den planerade nybyggnationen i kvarteret Freja och en genomförd ombildning kommer vi att ha ungefär lika många hyresrätter som idag, avslutar Kenneth.