Energibesiktningar pågår

 

Från och med den 8 februari och framåt kommer energibesiktningar att göras på några av våra trapphus och områden.

En energibesiktning är en myndighetsbesiktning som Boverket kräver och företaget som utför besiktningen heter Oktopal. De kommer bland annat att titta på fönster, ytterdörrar, väggar, värme och ventilationssystem men behöver inte tillträde till några lägenheter.