Om jag avflyttar innan försäljningen vem får beslutsrätt på lägenheten?


Det är den som står på gällande hyresavtal och som är folkbokförd på adressen som har rätt att rösta vid föreningsstämman om man vill ombilda eller ej. Är lägenheten vakant så räknas den bort vid rösträkningen.