Behåller man sin hyresrätt om man inte vill köpa den som en bostadsrätt?


Ja, du behåller dina villkor enligt tecknat hyresavtal med samma rättigheter och skyldigheter. Den enda skillnaden efter en ombildning är att du då blir hyresgäst till bostadsrättsföreningen och inte till Krokomsbostäder.