Sjövillan, södra Ås

Ett projekt i strandnära läge där avsikten är att uppföra 4-6 byggnader med totalt 40-60 lägenheter innehållande blandade boendeformer.

Projektet befinner sig i planstadiet där planarbetet för närvarande har pausats i väntan på en lösning avseende möjliga tillfarter och anslutningar till projektområdet.