Genvägen 1, centrala Krokom

En vattenskadad fastighet revs under våren 2020 och på tomten har det anlagts en enklare parkmiljö. Arbetet med framtagande av ny detaljplan för byggnation på fastigheten startades upp under sommaren 2023 med en tidsplan för antagande om ny detaljplan sommaren 2024.

Brödtext