Frigg, centrala Ås

I närheten av bostadsområdet Freja i centrala Ås byggs kvarteret Frigg med bostäder på ett till fyra rum och kök fördelat på två hus. Arbetet påbörjas våren 2024 och planeras vara färdigt för inflyttning november 2025.

Kvarteret Frigg: två hus om fem våningar

I centrala Ås bygger vi ett bekvämt och modernt boende med närhet till såväl skola och förskola, som motionsspår, idrottshall och föreningshus där det arrangeras alltifrån bypub till teater och yoga.

Kvarteret Frigg är placerat i närheten av bostadshuset Freja och består av två huskroppar med fem våningar vardera. Totalt ger projektet 63 nya bostäder på ett till fyra rum med balkong eller uteplats. Fasaden blir rödmålad för att harmoniera med området i övrigt. Huset får en anpassad taklösning för att inte uppfattas som alltför höga, trots sina fem våningar. Här skapas även en trivsam och familjevänlig utemiljö med lekplats och grönytor i närområdet.

Byggtiden pågår från våren 2024 till hösten 2025 med planerad inflyttning 1 november 2025. Under byggtiden kommer det i perioder vara stora maskiner i området och i perioder förekomma buller.

Bakgrund
Projektet krävde framtagande av en ny detaljplan för området som 2019 vann laga kraft. Projektering och upphandling genomfördes under 2020 och bygglov beviljades våren 2021 av Krokoms kommun som sedan överklagades. Överklagan avgjordes hösten 2023 till fördel för Krokomsbostäder.

Intresseanmälan
Redan nu går det att ställa sig i nyproduktionskö för att få förtur på erbjudande i området. Logga in på Mina sidor och klicka på Nyproduktion.

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret på hust din fråga är du välkommen att fylla i formuläret nedan så publicerar vi svaret här så snart vi kan.

Hur kommer framkomligheten påverkas under byggtiden?

Transporter till och från byggarbetsplatsen kommer att variera under olika tider av projektets gång. Samtliga till- och från transporter kommer ske in på Iduns väg från Åsvägen. Vid intransporter av större byggelement som kan påverka trafiken kommer vi försöka informera via våra informationskanaler på facebook och hemsida.

Hur blir trafiksituationen i området med alla nya bostäder?

Tidigare trafikutrendingar och planarbete omhändertog trafiksituationen för denna exploatering, och de nu pågående trafikutredningarna tar höjd för att omhänderta den totala trafiksituationen inkluderande nybyggnationer längs Nyhemsvägen melan Åsvägen och E14 med bland annat gång och cykel-vägar och på-/avfarter.

Hur höga blir husen?

19,39 meter.

Vad kommer att hända med lekparken?

Krokomsbostäder nuvarande lekplats mellan Freja och Iduns väg flyttas för att få en mer central placering i anslutning till bostadsområdet som helhet.

Vilket företag uppför husen?

JSB Constructuon AB är husleverantör, ett svenskt byggföretag men anor från Asarum i Blekinge. JSB är en av flera ingående leverantörer i Sveriges Allmänyttas ramavtal för kombohus.

Vad heter arkitekten?

Arkitekt för JSB:s hus har varit Peter Lingstrand och mer allmänna fakta om hustypen går att återfinna här

Var ligger området?

Området ligger mitt emot föreningshuset längsmed Nyhemsvägen. Området gränsar även till Åsvägen. Se markerat område på kartan.


Har du några frågor om Frigg? Fyll i formuläret så postar vi sedan svaret här på sidan.
Skiss översikt kvarteret Frigg

Skissöversikt kvarteret Frigg

Vy Kvarteret Frigg
Lekpark

Parkmiljö med lekpark planeras

Fotomontage Kvarteret Frigg

Fotomontage Kvarteret Frigg