Krokomsbostäders hyresförhandling för 2017 är klar

Krokomsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Norrland har efter förhandlingar kommit överens om en höjning av lägenhetshyrorna på i genomsnitt 0,65 procent från och med den 1 januari 2017. Hyrorna för bilplatser och garage höjs med 10 kronor per månad.

– Det har varit en bra förhandling med en stor vilja att nå en överenskommelse hos båda parter, säger Kenneth Karlsson, vd i Krokomsbostäder

Avtalet innebär en höjning enligt denna fördelning:

Lägenhet med kallhyra 1,91 kr/kvm

Lägenhet inkl värme 5,55 kr/kvm

Lägenhet inkl värme och hushållsel 7,00 kr/kvm

Krokomsbostäder har en långsiktig plan för underhåll av lägenheter och utveckling av boendemiljöerna och Kenneth Karlsson, vd för Krokomsbostäder, berättar att en stor del av hyresintäkterna går till fastighetsunderhåll.

– För att täcka bolagets ökade kostnader i form av taxehöjningar för VA och renhållning samt kommande löneöversyn enligt kollektivavtal behövdes en mindre höjning av hyran, säger Kenneth Karlsson.

Kontakt:

VD
Kenneth Karlsson: 0640 164 xx
E-post »

Kommunikationschef
Åsa Sjödin: 0640 161 47
E-post »