Vi inleder samarbete med Kvinnojouren

Krokomsbostäder vill utveckla sitt sociala engagemang i kommunen och har därför beslutat att inleda ett samarbete med Kvinnnojouren i Östersund.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och omfattar såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Krokomsbostäder AB, som har vart sjätte hushåll i kommunen som hyresgäst, vill arbeta för en tryggare tillvaro för dem som är utsatta för våld.

– Alla behöver ta sitt ansvar och vi anser att det är viktigt att vi bidrar, säger Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder AB. Det vi vet är att kvinnor och barn är särskilt utsatta och genom att stötta Kvinnojouren känner vi att vi gör nytta. Genom samarbetet med Kvinnojouren kommer vi också att öka vår kunskap om frågor som rör våld i hemmet.

– Samarbetet innebär att vi kan utöka vårt förebyggande och opinionsbildande arbete, berättar Jessica Ottosson, ordförande Kvinnojouren. Vi får också utökade resurser i vårt arbete för att stödja kvinnor. Våldsprevention är ett underutvecklat område i kommunerna och här tar Krokomsbostäder ett viktigt steg för att lyfta kunskapen inom sitt område.

Fakta Kvinnojouren
Kvinnojouren är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden. En feministisk förening som verkar mot mäns våld, förtryck och förnedring av kvinnor och barn. Kvinnojouren arbetar också på olika sätt mot manlig dominans och överordning. De grundläggande värderingarna är solidaritet och jämställdhet.Kontakt:

VD
Kenneth Karlsson: 0640 164 xx
E-post »

Ordförande Kvinnojouren
Jessica Ottosson: 070 311 20 57