Vi stöttar UNICEF och BRIS i år

julstjärna


Krokomsbostäder brukar varje år inför julen ge en gåva till en organisation. I år har vi valt att ge 5000 kr vardera till Bris, Barnens rätt i samhället och FN-organet UNICEF.

I år stöttar vi Bris och UNICEF

Två organisationer som arbetar hårt för barnens rättigheter och att motverka utsatthet.
Vi vet alla att exempelvis i krig, drabbas oftast barnen och civila hårdast, där vill vi hjälpa via UNICEF.
Barns röster, rättigheter och möjligheter att få stöd och hjälp via Bris är ovärderligt tycker vi.
Det är allas våra barn och det får inte glömmas.