Solceller på Solbacka

Solceller monteras


Krokomsbostäder har installerat sin första solcellsanläggning på egen fastighet.

Härom veckan påbörjades arbetet med att installera solceller på det särskilda boendet Solbacka i Föllinge, en nätansluten takanläggning om 90 kWt, alltså kilowatt toppeffekt. Anläggningen nyttjar hela takytan och är den första Krokomsbostäder gör på egna fastigheter, nu är allt klart.

– Vi har som mål att ha 30% mer effektiv mer energianvändning 2030 jämfört med när vi började mäta 2009. Utbyggnad av solceller på våra fastigheter är en del i handlingsplanen för att nå det målet, säger Carina Martinsson, energichef på Krokomsbostäder.

En anledning till att börja solcellssatsningen på just den här fastigheten är att den huserar en verksamhet som har elbehov dygnet runt, året om. Det gör att det i princip kommer finnas användning för all den egenproducerade elen och ge investeringen god lönslamhet. Det finns även förberett att kunna ansluta laddstolpar för elbilsladdning direkt med likström från solcellerna och därmed slippa omvandlingsförluster.

– Beslutet om solceller på fastigheten togs redan 2018 men har av olika anledningar upprepade gånger tvingats skjutas framåt så det känns extra roligt att äntligen vara igång, säger Carina Martinsson.