Ängsmark på prov i Änge

Lokal Krokom

 

Under sommaren kommer Krokomsbostäder att upprätta ängsmark i Änge. En yta där gräset vanligtvis klipps kommer att få blomma fritt för att öka den biologiska mångfalden och ge mat till bin och andra insekter.

- Förslaget kommer från hyresgäster som brinner för de här frågorna och det vill vi såklart gärna stödja. En del av vårt miljöarbete är att vi arbetar med ständiga förbättringar med omtanke om hyresgäster och miljö, säger Linus Ekqvist, VD på Krokomsbostäder.

När gräsmattan får växa trivs blommor som i sin tur blir till mat för insekter. Bina är livsviktiga för vår matproduktion och enligt Naturskyddsföreningen är en tredjedel av våra vilda biarter på väg att försvinna, bland annat på grund av matbrist. Utöver det minskar koldioxidutsläppen genom att inte använda gräsklippare på området.

- Blir testet lyckat kan det bli aktuellt med ängsmark på fler platser framöver, säger Linus Ekqvist.