Ombildningen på Tors- och Lokes väg i Ås är klar

Rött bostadshus  i två våningar

 

Hyresgästerna erbjöds i maj 2017 att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Förhandlingen är nu avslutad och sedan den 1 november är det bostadsrättsföreningen Tors- och Lokes som äger och förvaltar lägenheterna.

Anledningen till att Krokomsbostäder erbjöd möjlighet till ombildning var att dels finansiera nya byggprojekt men också att öka antalet bostadsrätter i kommunen.

Linus Ekqvist, vd Krokomsbostäder är glad över att affären nu är i hamn men medger att processen har varit lång.

- Processen har varit utdragen av flera olika skäl vilket man naturligtvis ska ha respekt för, då det i sådana här processer är viktigt att alla detaljer blir utredda och klargjorda för båda parter. Det är därför glädjande att vi nu gått i mål och jag önskar föreningen all lycka till i sin framtida förvaltning av fastigheten, säger Linus Ekqvist.