Väntar du på att få beviljat underhåll utfört i din lägenhet?

glad hantverkare med hörselkåpor

 

Under pandemin har många av de planerade åtgärderna fått skjutas på framtiden eftersom de inte har kunnat utföras på grund av restriktionerna. Det innebär också att listan med åtgärder har blivit lång och väntetiderna längre.

Nu när restriktionerna har upphört har också leverantörerna mer att göra vilket gör att deras leveranstider blir längre.

Krokomsbostäders underhållsgrupp arbetar givetvis med att utföra åtgärderna i tur och ordning och så snabbt som det är möjligt. Och vi ber samtidigt om din förståelse och ditt tålamod för att ärendena tar längre tid än vanligt.