Servicekontoret och biblioteket i Föllinge öppnar igen

Två barn, en pojke och en flicka sitter på golvet i ett bibliotek och läser böcker

 

Under drygt ett halvår har lokalen varit stängd och genomgått en grundlig renovering. Den 3 maj, klockan 10.00 är det dags för återinvigning och verksamheten kan öppna upp i en ljus och välkomnande miljö.

Renoveringen av huset har utförts av Krokomsbostäder och målsättningen har varit att skapa en trevlig miljö både för besökare och för den personal som har sina arbetsplatser i lokalerna. Gunnar Sundström, fastighetsförvaltare på Krokomsbostäder är nöjd över resultatet.

- Vårt fokus har legat på en trivsam atmosfär. Ytskikten har renoverats varsamt och lokalen har fått en modern ljussättning. En viktig del har också varit att se över byggnadens gemensamma personalutrymmen som nu har fått ett lyft, berättar Gunnar Sundström.

Den 3 maj öppnar servicekontor och bibliotek igen. Öppningen är något som är efterlängtad det kan Tommy Larsson, bibliotekschef bekräfta.

- Föllingeborna får tillbaka en naturlig samlingspunkt och personalen på biblioteket, servicekontoret och studieförbundet vuxenskolan ser fram emot att få arbeta i huset igen, säger Tommy Larsson

Under pågående pandemi kommer invigningen att ske i det mindre formatet och kontrollerade former.

- Eftersom endast åtta personer får vistas i lokalen samtidigt kommer vi att ha korta visningar av lokalen och därefter bjuda på fika på baksidan av huset, berättar Tommy Larsson.

Även servicen till medborgarna kommer att utökas. Bankomat kommer att installera en uttagsautomat för kontanter i anslutning till biblioteket entré. Uttagsautomaten beräknas vara i drift i mitten av maj.