Bevattningsförbud upphör

Hand som håller i ett munstycke från en vattenslang


Krokom Vatten häver bevattningsförbudet för vattenabonnenter i Krokom, Hägra, Hissmofors, Dvärsätt, Aspås, Rödön och Ås men manar till fortsatt återhållsamhet med bevattning av större gräsytor.

Vi måste hjälpas åt att spara på vatten så att vissa kunder inte får problem med dåligt tryck eller i värsta fall inget vatten alls. Var uppmärksam på om vattentrycket minska, om det händer ber vi dig att höra av dig till Krokom Vatten.

På kommunens hemsida kan du få tips på hur du kan spara vatten.
Länk till kommunens hemsida>>