Rivningsarbete på Genvägen 1 i Krokom

Röd traktorskopa lyfter rivningsmaterial från marken

 

Rivningsarbetet av det vattenskadade huset på Genvägen 1 i centrala Krokom startar den 23 mars och ska vara helt klart den 2 maj 2020. Arbetet utförs av Lotus Maskin & Transport AB.

Under rivningstiden kommer avspärrningar att sättas upp och gående hänvisas till andra sidan. Trafiken längs Genvägen kommer inte att behöva stängas av, möjligen kan framkomligheten under kortare perioder vara begränsad.

Arbetstider för rivningen är mellan kl. 7.00-19.00.

Rivningen kommer utföras så att intill liggande verksamheter inte påverkas i någon större utsträckning. Arbetet kommer att medföra visst buller och damm. När rivningen är slutförd kommer en parkmiljö anläggas på tomten.

Mer information om entreprenaden
Anneli Frid, projektledare, 073 033 04 94, e-post >>

Övriga frågor
Pär Malmrot, tf vd, 0640 164 63, e-post>>