Krokomsbostäder stöttar Språngbrädan i Krokom

Fyra ungdomar sitter i en trappa och tittar på en surfplatta

 

Krokomsbostäder har beslutat att stötta IOGT-NTO Språngbräden i Krokom i deras arbete med att utveckla trygga mötesplatser för ungdomar och unga vuxna i kommunen.

Språngbrädan är en ideell nykterhetsorganisation vars arbete sker lokalt i kommunen med fokus på att skapa trygga mötesplatser och arbeta alkohol- och drogförebyggande. Krokomsbostäder har nu valt att stötta deras verksamhet. Pär Malmrot, tillförordnad vd i Krokomsbostäder är nöjd över beslutet.

­– Att vi tar ett aktivt ansvar och bidrar till att skapa trygga mötesplatser och gemenskap i det område där vi har fastigheter ligger helt i linje med vår policy för social hållbarhet, säger Pär Malmrot.

Krokomsbostäders bidrag kommer att användas i Språngbrädans fortsatta arbete med drogförebyggande, trygga mötesplatser och att öka utbudet av aktiviteter som lockar de unga i Krokom.

– Vårt engagemang och satsningar hoppas vi ska bidra till att det blir mer attraktivt att bo i vår kommun där det är tryggt och händer saker för de unga, säger Saara Koponen, ordförande IOGT-NTO Språngbrädan.