Varning för oseriösa hantverkare!


Får du telefonsamtal eller besök av någon som säger sig vara från Krokomsbostäder och har i uppdrag att rengöra ventilationskanalerna i din bostad och dessutom kräver betalt. Det är en bluff!

Krokomsbostäder genomför inga liknande åtgärder för närvarande. Om och när det skulle bli aktuellt kommer vi att:

  • Informera dig skriftligt innan besöket
  • Visa legitimation vid dörren
  • Inte ta betalt av dig efter utfört uppdrag

Så var uppmärksam på vem du talar med i telefon och får du besök, kräv legitimation.