Bevattningsförbud upphävs delvis


Från och med den 13 augusti upphävs bevattningsförbudet i Krokoms kommun utom i Häggsjövik.

Där har vi fortsatta problem med dålig tillrinning i vattentäkterna och bevattningsförbudet gäller där tills vidare.