Förbud mot all eldning utomhus

 

På grund av den höga brandrisken i skog och mark förbjuder nu Länsstyrelsen i Jämtlands län all eldning utomhus.

Beslutet gäller från den 16 juli klockan 13.00 och tills vidare. Eldningsförbudet omfattar all eldning utomhus, även vid särskilt iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök utomhus.

På länsstyrelsens webbplats hittar du mer information kring vad eldningsförbud innebär samt kontaktuppgifter om du har frågor.

Eldningsförbud i länet – intensivt arbete med skogsbränder

På Räddningstjänsten Jämtlands webbplats kan du följa arbetet med skogsbränderna.

Räddningstjänsten Jämtland