Fortsatt satsning på utemiljöer

Genvägen 3 i Krokom

 

Utveckling och nyproduktion av utemiljöer kring våra fastigheter runt om i kommunen fortsätter under 2018.

Arbetet är ett led i den satsning som inleddes under 2017. Projektet omfattar 17 områden och hittills har utemiljöer renoverats och nyetablerats i Föllinge, Änge, Ede, Nälden och Trångsviken. På tur står nu området Genvägen 3 A-D och Offerdalsvägen 12 C-F i centrala Krokom. Områden där majoriteten av hyresgästerna är över 65 år.

Satsningen har möjliggjorts genom statliga medel som är avsedda för utemiljöer. Mikael Söderström, fastighetsförvaltare inom Krokomsbostäder är nöjd med lösningen.

- Det statliga stödet ger oss större möjligheter att kunna erbjuda våra hyresgäster en trevlig och ombonad utemiljö, säger Mikael Söderström.

Vad som ska göras i respektive område sker i dialog med hyresgästerna. Det är deras önskemål som ligger till grund för utformningen av miljöerna.

- Det är viktigt att hyresgästerna får vara med och påverka. Bättre tillgänglighet och fler sittmöjligheter är några av åtgärderna som vi hittills genomfört, berättar Mikael Söderström.

Dialoger med de boende på Genvägen och Offerdalsvägen kommer att genomföras under början av 2018 och åtgärderna beräknas vara färdiga efter sommaren.