Upphandling löpande fastighetsunderhåll

 

Krokomsbostäder och Krokoms kommun genomför upphandling inom flera fackområden.

Som entreprenör behöver du kontrollera om det under anbudstiden inkommer kompletteringar eller svar på frågor. Dessa kompletteringar kommer att publiceras på denna hemsida senast sex dagar innan sista anbudsdag.

Bygg

Upphandlingsdokument ByggPDF

Anbudsformulär ByggWord

El

Upphandlingsdokument ElPDF

Anbudsformulär ElWord

VS

Upphandlingsdokument VSPDF

Anbudsformulär VSWord

Sista anbudsdag är den 16 mars 2018 för Bygg, El och VS.