Ansöka om sponsring?

 

Ansökningar som gäller för 2018 tas emot under perioden
1 december 2017 till och med 31 januari 2018.

Sponsring inom Krokomsbostäder ska vara ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter.

Våra sponsringsinsatser ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa intentionerna i våra ägardirektiv.

Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker