Nu bygger vi vidare!

 

Med nära nog full uthyrning och låga räntenivåer har Krokomsbostäder under det gångna året kunnat öka sina underhållsinsatser såväl exteriört som interiört.

Bokslutet för 2016 är klart och Kenneth Karlsson, vd på Krokomsbostäder känner sig nöjd med resultatet.

– 2016 har varit ett utmanande och aktivt år. Rent ekonomiskt så har vi kunnat följa planerna och kan återigen visa på ett gott resultat. Ett resultat som kan kopplas till hög uthyrning och ett gynnsamt ränteläge. Detta tillsammans med nya redovisningsregler (2014) har möjliggjort att vi har kunnat öka våra underhållsinsatser såväl exteriört som interört, säger Kenneth Karlsson och fortsätter. 

– Den ökade bostadsbristen såväl nationellt som i Krokom är en utmaning som vi behöver möta upp. Vi jobbar därför på bred front för att hitta attraktiva markområden som är lämpliga för bostadsbyggen. Det låga ränteläget ger oss dessutom ett ypperligt tillfälle att komma igång med nya byggnadsprojekt. 

Artikeln i sin helhet finns att läsa i Krokomsbostäders senaste Nyhetsbrev, april 2017 Pdf, 1 MB..