Krokomsbostäder inspirerar andra bolag

 

Krokomsbostäder bjöds in som ett gott exempel när branschorganisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, SABO, hade sin årliga träff tidigare i veckan. Uppdraget var att berätta om hur bolaget och kommunen arbetar tillsammans för att främja integration.

Krokoms kommun är en av de främsta kommunerna i landet när det gäller att få ut nyanlända personer i arbete. Det kommunägda bostadsbolaget, Krokomsbostäder, är en viktig aktör i det framgångsrika arbetet. Det tog SABO fasta på när det var dags för 2017 års inspirationsträff där landets allmännyttiga bostadsbolag samlas för att under två dagar utbyta erfarenheter.

Samarbetet en viktig nyckel

Kenneth Karlsson är vd för Krokomsbostäder och han lyfter fram samarbetet mellan alla aktörer som den allra viktigaste nyckeln för framgång. Tillsammans med Mimi Finnstedt, etableringskoordinator i Krokoms kommun, berättade han om hur bolaget och kommunen arbetar tillsammans på ett framgångsrikt sätt.

– Boende och arbete är två centrala delar för en nyanländ och här gäller det att alla inblandade aktörer jobbar tillsammans. I Krokom har vi ett mycket bra samarbete mellan bostadsbolaget och kommunen och det har gett goda resultat, säger han.

Både stimulerande och utmanande

Krokomsbostäder finns med genom hela processen, från att människor söker asyl till att de tar steget ut i arbetslivet. På detta sätt underlättar man för nyanlända personer att etablera sig i sitt nya hemland. Företagets vision är att tillsammans med kommunen, föreningslivet och Migrationsverket lyfta samarbetet kring integration en nivå till. Krokomsbostäder har ett par nyanställda medarbetare som kommer från olika delar av världen.

– Att arbeta med integration är både stimulerande och utmanande. Det är en stor möjlighet att få möta nya kulturer. Särskilt roligt är det att få följa våra nyanställda och glädjas med dem när de exempelvis tagit körkort eller nått andra viktiga milstolpar i livet, säger Kenneth Karlsson.