Vi byter låssystem!   

 

För att öka säkerheten för våra hyresgäster byter vi låssystem.

Fördelen med de nya låssystemen är att nycklarna blir kopieringsskyddade. Det innebär att ingen kan tillverka kopior och vi har kontroll över hur många nycklar som är tillverkade för respektive lägenhet.

Låssystembytet berör er som bor på följande adresser:

  • Axel Perssons väg 18-56
  • Albertinavägen 3 A-D
  • Ringvägen 2 A-D
  • Offerdalsvägen 18 A-D 

Arbetet med bytet av låssystem kommer att ske i slutet av 2016 och början av 2017. Närmare information om när och hur låsbytet kommer att utföras kommer att skickas till dig som hyresgäst när det blir aktuellt.