Vi satsar offensivt

Under år 2016 satsar vi 37 miljoner kronor på underhåll. Satsningen kan göras tack vare lägre räntor, få vakanser och minskade energikostnader.

Under 2016 kommer Krokomsbostäder göra en översyn och upprustning av fasader, tak, ventilationssystem, fönster och utemiljö.

- Underhållsarbetet kommer att genomföras överallt där behov finns, säger Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder.

Nya boendeformer
Enligt bolagets direktiv ska bolaget förstärka kommunens attrationskraft på affärsmässiga grunder. Att erbjuda student- och ungdomslägenheter tillsammans med seniorboende är några av satsningarna som nu görs för att nå dessa mål.

- Vi jobbar också med att bygga bort hinder och göra våra boenden tillgängliga för handikappade och rullstolsburna, avslutar Kenneth.