Attraktivt boende i Ås

Inom de närmaste åren har vi för avsikt att kunna erbjuda hyresbostäder i kvarteret Freja i centrala Ås och i ett nytt strandnära område i södra Ås.

Processen är igång och totalt vill vi bygga drygt hundra nya lägenheter. I kvarteret Freja handlar det om en förtätning av bostadsområdet och här planeras ungefär 60-70 lägenheter. De flesta kommer att vara av mindre modell.

I ett strandnära område nedanför Byskogen planeras ytterligare flerbostadshus med 40-60 hyresrätter. Området har arbetsnamnet Sjövillan och här kommer det att skapas ett kvalitativt boende i en spännande miljö. Förutom byggandet av bostäder ska även strandområdet rustas upp för att skapa en publik mötesplats vid sjön. Här ska natur, miljö och fritid för allmänheten stå i fokus.

Är du intresserad av ett boende i kvarteret Freja (etapp 2) eller Sjövillan?

Registrera dig i vår bostadskö.