Skapa driftinformation

Fyll i formuläret för att skapa driftinformationen

Rubrik = Kort rubrik på vad och vart som har hänt - "Elavbrott i Änge"

Ingress = Lite mer utfylligt, när driftstörningen inträffade och beräknad tidpunkt när det bör vara löst - "På grund av ett åsknedslag så har Änge råkat ut för ett elavbrott. Alla våra fastigheter är drabbade. Jämtkraft beräknar att vid lunch ska elektriciteten vara tillbaka."

Skapa driftstörning (steg 1 av 3)

Behörighet saknas för att skapa artiklar i valt arkiv.