Snöröjning och sandning

Krokomsbostäder kallar ut till snöröjning när snödjupet är cirka fem centimeter, en gräns vi håller hela vintern. Om det är praktiskt möjligt så väntar vi tills det slutat snöa, men om vi förväntar oss att det ska komma mycket snö, så åker vi ut trots ihållande snöfall.

Läs mer här

Ansvar & Trivsel - Krokomsbostäder (krokomsbostader.se)