Nyproduktion

För att råda bot på den ökande bostadsbristen driver bolaget idag två detaljplaner i Ås-området.

Kvarteret Freja
Bolaget beräknar att kunna nyproducera tre stycken flerbostadshus vid kvarteret Freja i centrala Ås innehållande cirka 60 lägenheter med inflyttning årsskiftet 2017/2018. 

Sjövillan
Utöver det framskrider planprocessen avseende flerbostadshus innehållande 40–60 lägenheter vid sjövillan i södra Ås.

Aktuella byggen

För närvarande har vi inga byggen på gång.