Vad händer med de lägenheter som är tomma idag eller blir det framöver innan ombildningen är klar?


De vakanta lägenheterna kommer att säljas efter ombildning. Om det är bostadsrättsföreningen eller Krokomsbostäder som säljer lägenheterna beror på hur köpeavtalet utformas. Drar ombildningen ut på tiden kan lägenheterna komma att hyras ut till Krokoms kommun utan besittningsrätt i väntan på ombildningen.